Uncategorized

Chế độ nghỉ thai sản 2016

 

 

 

 

Bố sẽ được nghỉ 5 ngày nếu mẹ sinh thường và 7 ngày khi mẹ sinh mổ hoặc sinh con trước 32 tuần tuổi !

 

che-do-thai-san_Ruby

Bài viết liên quan

SHOPPING