Đang mang thai

Các loại tinh dầu KHÔNG được sử dụng trong khi mang thai

Các mẹ ơi, khi mang thai nhớ không được sử dụng các tinh dầu nhé:

 • Aniseed (dầu hạt hồi)
 • Angelica (dầu cây bạch chỉ)
 • Basil (dầu cây húng quế)
 • Cedar wood (dầu cây tuyết tùng)
 • Cinnamon (dầu quế)
 • Sage (dầu cây xô thơm)
 • Clove (dầu đinh hương)
 • Fennel (dầu thì là)
 • Jasmine (dầu hoa nhài)
 • Juniper (cây bạch xù)
 • Lemongrass (dầu xả)
 • Myrrh (dầu nhựa thơm)
 • Parsley (dầu ngò tây)
 • Pennyroal (dầu bạc hà hăng)
 • Thyme (dầu húng tây)

Bài viết liên quan

SHOPPING