Đang mang thai

Khi nào bé chào đời là ‘chuẩn’ nhất?

Thai nhi cần ít nhất 39 tuần trong bụng mẹ để phát triển trước khi chào đời.

Khi nào bé chào đời là 'chuẩn' nhất? - 1
Khi nào bé chào đời là 'chuẩn' nhất? - 2
Khi nào bé chào đời là 'chuẩn' nhất? - 3
Khi nào bé chào đời là 'chuẩn' nhất? - 4

Bài viết liên quan

SHOPPING